Meir om informasjonskapslar

Kva er ein informasjonskapsel?

Ein informasjonskapsel er ein liten datapakke sendt frå ei nettside og lagra i nettlesaren på maskina di medan du er på nett. Desse vert brukt for å identifisera nettlesaren, gjera analysar og dessutan hugsa innstillingane dine som språk eller innloggingsinformasjon.

Korleis styrer ein informasjonskapslar?

Dei fleste moderne nettlesarar gjev oversyn og kontroll av informasjonskapslar under innstillingar. For å finna ut meir om informasjonskapslar, inkludert korleis du ser kva for kapslar som har vorte sett og korleis ein styrar eller slettar dei, ver vennleg å besøk hjelpesidene relatert til informasjonskapslar for nettlesaren din.

Her er lista over hjelpesider for for dei mest brukte nettlesarane:

FOLK info om informasjonskapsler

Utover våre eigne informasjonskapslar brukar vi kapslane til visse tredjeparter for innhenting av analytics, noko som hjelper oss å forbetra brukaropplevinga.

Oversyn over informasjonskapslar

Om du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapslar, ver vennleg å kontakt kundestøtta vår: folk@pmnv.no