Lilly Nygård Bigset

26.06.2019

7.6 var ventetida over og Lilly kom til verda ved Nordfjordeid sjukehus. Stolte sysken er Annica og Anders. Lykkelige foreldre er Daniella og Thomas.