Laura, Louisa og Luka

19.12.2018

Hei! Vi tre vart fødde på Rikshospitalet 2. juli 2018. Foreldra våre er Danijel Simeunovic og Silje Pileberg i Oslo, og dei er evig takksame!