Anne Ragnhild Hoddevik

Kjære mor! Hjarteleg til lukke med 80-årsdagen din 17. mai! Alle gode ynskje frå barn, svigerbarn og barnebarn med følgje.

Publiseringsdato 13.05.2022
Jubilantar