Siren Liseth Røe

14.12.2020

Siren kom til verden 08.12.20 på Ullevål. 4830 gr. 53 cm. Sara Liseth og Andreas Røe er stolte foreldre.
Nyfødd