Kristian Alme Svoren

03.11.2020

Torsd. 29.9. kom Kristian i full fart på Førde sentralsjukeh. med sine 3730 g og 53 cm. Håvard, Solgunn & storebror Dennis er superstolte over guten.
Nyfødd