Thorolf Stenslid

16.10.2020

Lørdag fyller vår alles kjære og smilende Thorolf Steenslid 95 år. Familien og kjente gratulerer så mye.
Jubilantar